भारतीय राज्यघटनेतील महत्वाच्या कलम

भारतीय राज्यघटनेतील महत्वाच्या कलम
 • कलम 2     : नवीन राज्याची निर्मिती
 • कलम 3     : राज्याच्या सीमा व भूभाग ठरवणे
 • कलम 17   : अस्पृश्यता पाळण्यास बंदी
 • कलम 51A : मूलभूत हक्क
 • कलम 52   : राष्ट्रपती
 • कलम 61   : महाभियोग
 • कलम 79   : संसद
 • कलम 80   : राज्यसभा
 • कलम 123 : राष्ट्रपती चा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार
 • कलम 72   : राष्ट्रपतीना क्षमा दानाचा अधिकार
 • कलम 356 : घटनात्मक आणीबाणी
 • कलम 352 : राष्ट्रीय आणीबाणी
 • कलम 360 : आर्थिक आणीबाणी
 • कलम 280 : वित्तीय आयोग
 • कलम 15(4): SC/ST यांना विशेष सवलती व राखीव जागेची तरतूद
 • कलम 93     : लोकसभेचे सभापती व उपसभापती
 • कलम 118(4): लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष भूषवण्याची अधिकार लोकसभा सभापतींना
 • कलम 89     : भारताच्या राष्ट्रपती हा राज्यसभेच्या पदसिद्ध अध्यक्ष असतो
 • कलम 52     : राष्ट्रपती पदाची निर्मिती
 • कलम 53     : भारताची सर्व कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना प्राप्त झाली
 • कलम 58     : राष्ट्रपती पदाची पात्रता
 • कलम 59    : राष्ट्रपती निवडणूक पद्धत
 • कलम 85    : पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपति लोकसभा बरखास्त करू शकतो
 • कलम 143  : कायदेविषयक सल्ला राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालय किंवा सर न्यायाधीश यांना मागू शकतो. (पण ते चाललय  राष्ट्रपतींना बंधनकारक नसते)


Govc

You Might Also Like

0 comments